Părintele Teodor Pelin s-a născut la 28 septembrie 1973 în orașul Costești, raionul Rîșcani. În 1988 a absolvit cu eminență școala medie și cea muzicală din orașul natal. În anii 1988-1992 își face studiile la Școala Medicală de bază din or. Chișinău, obținând calificativul de felcer. Între anii 1993-1997 își urmează studiile la Academia de Teologie Ortodoxă din Chișinău.

  La 2 august 1995, de sărbătoarea Sf. Prooroc Ilie, a fost hirotonit în treapta de diacon în biserica cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului’’ din s. Molovata Veche, r-l Dubăsari de către Înalt Prea Sfinția Sa Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove. La 27 august 1995 a fost hirotonit în treapta de preot în biserica cu hramul ,,Sf. M. Mc. Teodor Tiron’’ din or. Chișinău de acelaș mitropolit și numit pentru ascultare la biserica cu hramul ,,Întâmpinarea Domnului’’ la Academia de Teologie Ortodoxă din or. Chișinău. În anul 2006 a obținut titlu de Magistru în Istorie Etnologie la Catedra de Studii Sud-Est Europene a Universității de Stat din Moldova, or. Chișinău.

   În anii 1997-1999 activează în calitate de profesor la Seminarul Teologic Monahal de la mănăstirea Churchi, județul Orhei. Din 2003 este numit în funcția de protopop al bisericilor din raioanele Dubăsari și Criuleni. Din 12.07.2005 înființează ziarul protopopiatului de Dubăsari și Criuleni ,,NIKA”. În anii 2007-2009 este lector universitar la Facultatea de Teologie Pastorală a Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova. Din 2008 este numit în funcția de capelan al Comisariatelor de poliție Dubăsari și Criuleni ale MAI al RM. La 1.11.2016 este numit preot militar al Inspectoratelor de Poliție Criuleni și Dubăsari.

  A slujit Domnului în mai multe parohii din raioanele Orhei, Dubăsari și Criuleni. Din 20.09.2004 și până în prezent este preot paroh în biserica cu hramul ,,Sf. Arhanghel Mihail’’ din s. Dubăsarii Vechi, r-l Criuleni.

   Pentru activitate sârguincioasă spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost menționat cu mai multe distincții bisericești. Asfel, în anul 2005 –  medalia ,,Cuv. Serghie de Radonej’’ gr. I, iar în anul 2008 – ordinul ,,Cuv. Serghie de Radonej’’ gr. III .

   La data de 4.12.2011 la Sfânta Liturghie din biserica ,,Învierea Domnului’’ din or. Ierusalim, Israel a fost decorat cu cea mai înaltă distincție bisericească – dreptul de a sluji Sfânta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la rugăciunea ,, Tatăl nostru…’’.

  În anul 2013, pentru aportul considerabil la revigorarea vieții bisericești din protopopiatul încredințat spre păstorire, ÎPS Mitropolit Vladimir l-a decorat pe părintele Teodor cu Medalia comemorativă „Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni”, prilejuită aniversării a 200 de ani de la înființarea Eparhiei de Chișinău și Hotin și  cu înalta distincție bisericească ordinul „Meritul bisericesc”, gr. II. Pentru aportul personal în educația spirituală a populației, inițierea, organizarea şi desfășurarea multiplelor manifestații cultural-religioase a fost nominalizat de către Consiliul Raional Criuleni cu titlul ”Omul Anului – 2013”.

  Anul 2014 – medalia jubiliară „25 de ani de activitate a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova – Mitropolitul Vladimir”.

   Anul 2015 – cu ocazia aniversării a 20 de ani de slujire preoțească, părintele Teodor a fost decorat cu ordinul „Cuviosul Paisie Velicicovski”, gr.II.

    Anul 2016 – pentru susținerea financiară a unui șir de proiecte pastoral-caritabile, realizate în ultima perioadă de către Direcția mitropolitană părintele Protopop a fost decorat cu medaliile „Sf. Cuv. Paisie Velicicovski” și „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”.

  Anul 2017 – pentru activitate sârguincioasă de durată întru promovarea valorilor moral-spirituale în cadrul MAI părintele Teodor Pelin a fost desemnat cu insigna „Pentru Merit” clasa I.  Tot în acelaș an, la 15 iulie, Excelența Sa, dl Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la canonizarea Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru merite în opera de renaștere spirituală și morală a societății și contribuție la promovarea valorilor creștin-ortodoxe a desemnat părintele Teodor Pelin cu medalia „Meritul Civic”.  Cu prilejul celei de-a 26-a aniversare de la declararea Independenței Republicii Moldova, pentru activitate misionar-pastorală sârguincioasă în calitate de preot militar, care își desfășoară slujirea în Zona de Securitate a Republicii Moldova, a fost decorat cu distincția Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI – Crucea „Pentru Merit” de clasa I.  Pentru aportul deosebit la fondarea comunității ortodoxe de pe lângă Spitalul Clinic raional din or. Criuleni, Mitropolitul Vladimir a decorat pe părintele Teodor Pelin cu medalia bisericească „Sf. Ier. Petru Movilă”, gr. I.

    Anul 2018 – cu prilejul a XXVII-a aniversare a Independenței Republicii Moldova și 10 ani de slujire în calitate de preot militar al MAI al RM – medalia ”Pentru cooperare”. La fel, cu ocazia jubileelor a 45 de ani de viață și a 15 ani de slujire în calitate de Protopop al bisericilor din raioanele Dubăsari și Criuleni – ordinul ”Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni” gr. III. La data de 11 decembrie la Sfânta Liturghie din biserica ,,Învierea Domnului’’ din or. Ierusalim, Israel a fost decorat cu ordinul ”Sf. Ierarh Petru Movilă” gr. III. La data de 20 decembrie – pentru deosebita contribuție la revigorarea vieții bisericești din circumscripție, organizarea multiplelor manifestații cultural-religioase, precum și realizarea a numeroase proiecte internaționale de caritate pe parcursul a mai multor ani, părintele Teodor Pelin a fost desemnat de către Consiliul Raional Criuleni cu înaltul titlu onorific – „Cetățean de Onoare al raionului Criuleni”.

Anul 2019 – în semn de recunoștință pentru profesionalism înalt în promovarea imaginii pozitive a Poliției în mediul societății, consolidarea parteneriatului cu societatea civilă și cu autoritățile Administrașiei Publice Centrale și Locale, și în legătură cu aniversarea a XXVIII-a de la formarea Poliției Naționale a Republicii Moldova – Crucea ”Meritul Polițienesc” clasa II.  Către sărbătoarea ”Învierii Domnului” de către PS Nicodim, episcop de Edineț și Briceni – medalia ”Sf. Ierarh Vasile cel Mare” gr. III.  La fel, prin ordinul Șefului Inspectorarului General al Poliției de Frontieră s-a conferit medalia ”Pentru  cooperare” a Poliției de Frontieră. Pentru activități de caritate – medalia ”Sf. Mare Mucenic Gheorghe” – distincție oferită de Preasfințitul Anatolie, episcop de Cahul și Comrat. Din partea Asociației Veteranilor și Invalizilor de război din 1991-1992 ”Nistru” – ordinul ”Sf. Gheorghe Biruitorul” gr. I.

Anul 2020 – către a 25-a aniversare de la hirotonie în sanul preoțesc părintele Teodor Pelin a fost decorat cu înalta distincție bisericească – ordinul ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” de gradul II.

Anul 2023 – către jubileul de 50 ani a părintelui Teodor Pelin, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, ca semn al prețuirii și binecuvântării Patriarhiei Române, pentru întreaga activitate misionară, socială, pastorală și pentru devotamentul manifestat în slujirea Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, a conferit cea mai înaltă distincție bisericească – dreptul de a purta a 2-a Cruce Pectorală.