Istoria bisericii cu hramul ‚,Minunea Sf. Arh. Mihail” din s. Cruglic, r-l Criuleni

Este nefiresc pentru un creştin să-şi imagineze o localitate în ţara noastră fără biserică. Lăcaşurile de cult pe meleagurile noastre au început a fi construite paralel cu propovăduirea creştinismului. Fiecare comunitate creştin–ortodoxă îşi construieşte un locaş care să servească pentru adunarea membrilor ei la liturghisire comună într-o atmosferă prielnic duhovnicească.
Prezenţa lăcaşului de cult în mijlocul satului este expresia credinţei şi a râvnei duhovniceşti a credincioşilor, este mărturia văzută că candela aprinsă cu untdelemnul învăţăturii evanghelice arde în inimile lor.
În s. Cruglic, r. Criuleni conform mărturiilor existente prima biserică a fost construită şi sfinţită în anul 1902, având hramul „Minunea Sf. Arh. Mihail”. Acest lăcaş era axa vieţii creştine a cruglicenilor, bătaia clopotului ei era ecoul bătăilor inimii credincioşilor care din inimă au construit-o. Zic „era” fiindcă cu părere de rău această biserică deja nu există. Ea a fost aruncată în aer de către autorităţile ateiste ale perioadei sovietice în anul 1983. Candela de la Cruglic a fost stinsă.
Dar spre rana creştinilor a căutat Dumnezeu cu privirea Sa cea plină de iubire şi în anul 1995 se deschide în cimitirul satului o bisericuţă unde sătenii se pot readuna la frăţeasca rugăciune. Cu o şi mai mare bucurie i-a binecuvîntat Dumnezeu în anul 2000, cînd la hramul satului protopopul judeţului Chişinău protoiereul Nicolae Robu împreună cu parohul şi alţi preoţi au sfinţit piatra de temelie pentru construcţia în centrul satului a unei noi biserici. Băştinaşii au dat dovadă de o deosebită străduinţă, dedicîndu-se cu trup şi suflet la edificarea ei. Lucrările au decurs atât de bine şi armonios încât se poate de spus că biserica a fost construită într-un timp record şi la 31 decembrie 2004 a fost posibil de oficiat primul serviciu divin. Paralel cu biserica au fost construite casa parohială şi încă o casă auxiliară prevăzută pentru biblioteca eclesială şi cantină pentru orfanii satului. Toate acestea au fost posibile datorită ajutorului considerabil al creştinilor satului precum şi contribuţiei substanţiale din partea primăriei comunei reprezentată de dl primar Ion Grecu. Printre cei mai activi ctitori putem evidenţia pe dl Grigore Sîrbu, preşedintele raionului Criuleni; dl Nicolae Frumosu, şeful „Crioconstrucţiei”; dl Ion Popa, preşedintele Asociaţiei de Consum; dl Simion Ciorbă; dl Vasile Ciorbă; dl Petru Druţă; d-na. Claudia Dragan; d-na Ecaterina Mardarovici; Alexandru şi Victor Gîrşteoagă; Stanislav Sandulescu. Vrednică de menţionat este şi fapta „marinarilor satului” (locuitorii satului care şi-au făcut serviciul militar în flota maritimă), care din propria iniţiativă şi cu propriile forţe au săpat fîntîna bisericii.
Biserica a fost sfințită de către un sobor de preoți în frunte cu Înalt Prea Sfințitul Vladimir,Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove pe data de 19.09.2005,iar mai apoi,după finisarea tuturor lucrărilor,pe data de 19.12.2007.
Candela la Cruglic a fost reaprinsă.

Prot. Nicolae CIOBANU,
parohul bisericii „Minunea Sf. Arh. Mihail”,
s. Cruglic, r. Criuleni