Protopopiatul de Criuleni si Dubasari 212s
Calendarul postărilor
mai 2024
L Ma Mi J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Arhiva

PostHeaderIcon Istoria bisericii cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului’’ din s.Măgdăcești,r-l Criuleni.

4

Nu credem că este bucurie mai mare pentru om decât a-I putea face Dumnezeului celui viu sălaş pe pământ. Şi constatăm aceasta din grija deosebită cu care arhiereul, alături de alţi preoţi şi poporul, înalţau rugăciuni, la punerea primei pietre în temelia viitoarei biserici mult dorite în satul Măgdăceşti.

Toate aceste lucruri le-am trăit cu însufleţire pe data de 21 septem¬brie 1996. Primit în sat, pentru prima dată Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Vladimir, părintele şi purtătorul de grijă pentru Ortodoxia din Moldova aduce cu sine binecuvîntarea târnosirei noului sfânt lăcaş pe care măgdăceştenii nu l-au avut niciodată, dar l-au dorit mereu.
Istoricul satului Măgdăceşti este atestat documentar şi oficial din tim¬pul reformei agrare a lui Stolîpin din 1906-1911. Această perioadă a avut efecte pozitive şi în Basarabia. Astfel, pentru dezvoltarea gospodăriilor ţăranilor din vechiul sat vecin Drasliceni s-au repartizat loturi de pămînt în vechea selişte Măgdăceşti (denumirea localităţii provine de la un propri¬etar pe nume Petre Măgdicin, care a stăpânit această moşie). Astfel o parte din drasliceneni au trecut cu traiul şi gospodăria la Mădgăceşti. Fiecare ţăran primea ceva mai mult de 7 desitine de pămînt.
E dificil astăzi să stabilim numărul ori lista drăslicenenilor care au obţinut loturi la Măgdăceşti, în orice caz, e mare, în jur de 100 de ţărani au trecut la „hutor”, unde şi o altă denumire a sat¬ului „Flutura”. Printre primii veniţi se cunoaşte Dumitru Dabija, e considerat întemeietorul satului, apoi Gheorghe Maxim, Mihail Guzun, Tudor Varzari ş.a. Cu toate acestea partea Măgdăceşti e întâlnită mult mai vechi în acte şi man¬uscrise, de exemplu la Darie Donici, la 6 septembrie 1709, unul, Lupaşcu vinde o parte de loc la erhanul din Drasliceni „din partea de gios din sat din Măgdăceşti… şi aceasta se pogoară până în satul Paşcanilor…”.
Alt act de jalbă vine la domnul Moldovei în 1724 la Grigore Ghica Vodă şi-i spune: „am moşie la Măgliceşti şi Brişliceni ce-s la ţinutul Orheiului pe Ichil”, denumirile suportă simple schimonisiri indigene (Măgdăceşti şi Drasliceni).
Deci satul nu are o istorie atât de veche, dar păstrează datini şi tradiţii mul¬tiseculare. Satul Măgdăceşti este în majori¬tate creştin ortodox. Întotdeauna răzeşii din Măgdăceşti, creştini şi gospodari în cuvînt şi faptă au visat cu propriile forţe din mila Domnului să înalţe o sfântă biserică.Pentru că din nou s-au dovedit omănoşi, măgdăceştenii în primăvara anului 1996 se împacă şi cu încredere primesc şi se lasă păstoriţi de tânărul preot Igor Condrea doar de 19 ani pe care i l-au hărăzit Dumnezeu cu binecuvântarea Mitropolitului. Împreună cu activul satu¬lui şi un grup de bărbaţi în etate, care merită mulţumire şi recunoştinţă, sârguincioşilor Gheorghe Bălan, Andrei Guzun, Ion Spînu și Gavril Guzun s-a reuşit în scurt timp înregistrarea comunităţii de creştini la Ministerul Cultelor. Din partea primăriei s-a oferit spaţiu pentru un sfânt lăcaş provizoriu în vechea grădiniţă de copii, cu purtarea de grijă a primarului de atunci Atanasie Dumneanu. Poporul cuminte, poporul lui Dumnezeu din acest sătuc orfan de biserică s-a arătat plin de hotărâre şi entuziasm de a-şi împodobi ţinutul cu un sfânt lăcaş, care-i va naşte prin botez, sfinţi, milui, ierta şi petrece în veşncie la Tatăl nostru cel din cer.
Aşa a luat început minunea zidirii casei lui Dumnezeu la noi în sat. Cu veşminte, rechezite sfinte, icoane, obiecte sacre pentru liturghie şi ierurgii au venit îngerii lui Dumnezeu prin mâinile oamenilor buni şi preoţilor Pavel Cebanu (regretat), protoiereului Ioan Plămădeală, protopopul de Criuleni pe atunci, protoiereului Vitalie Roşca, până atunci parohul satelor Drasliceni şi Măgdăceşti. Părintele Vitalie ca un adevărat duhovnic a înţeles necesitatea unei biserici pentru fii lui sprituali din Măgădceşti, binecuvîntîndu-i cu daruri, o cruce de prestol, cădelniţă, agheasmatar, veşminte şi multe alte foarte necesare. Şi ca oricare adevărat părinte ce-şi petrece copii în viaţă, el care-i păstoreşte a treia decadă de ani a simţit, credem, şi du¬rere, şi nostalgie, şi îngrijorare pentru soarta poporului său ce pleacă sub altă îngrijire.
Nu ştiu cum la voi ori la alţii, dar la noi de la mic la mare, de la tânăr la bătrân, sărac şi bogat, toţi cu răspundere şi grijă ofereau ajutorul posibil. Carierele de piatră din Micăuţi, Cricova, Ohrincea ş.a. au găsit în braţele pământului piatră lăsată de Dumn¬ezeu pentru biserica din Măgdăceşti şi cu bucurie ne-au oferit-o (recunoştinţă şefilor mărinimoşi). Organizaţii gospodăreşti şi firme, agenţi economici şi pensionari, toată lumea forfotea într-ajutor, cu bani, ciment, metal, sticlă, braţe de muncă, fii şi părinţi, bunei cu nepoţi, fraţi, prieteni, vechi duşmani reîmpăcaţi, toată lumea era plină de sfântul scop,să construim cu toţi biserica noastră! Chiar şi cei cu nimic sfânt ne-au ajutat, căci „nu ne-au încurcat”.
Prin arhitectura şi imaginea sa, lăcaşul de cult este o imagine sensibilă a Bisericii cereşti. Biserica e orientată spre răsărit, spre locul de unde vine lumina, Hristos- soarele dreptăţii. Iar planul după care e construită e cel de navă, simbolizând corabia mîntuirii. Aceasta e forma bisericii din satul nostru. Proiectul l-au realizat arhitecţi de la Regia Cadastre Criuleni, ţinând cont de tradiţiile şi canoanele ortodoxe. La cererea grupului de iniţiativă clădirea bisericii s-a dorit mai mare, cu perspectiva creşterii localităţii. Bi¬serica are lungimea de 28m, lăţimea 14m, înălţimea la crucea clopotniţei 28m, aproximativ 250 m2 pentru cazarea creştinilor la rugăciune. Deci lăcaşul sfânt este un element nelipsit din viaţa satului şi acelor ce-L caută pe Dumnezeu.
Teren pentru zidirea bisericii s-a oferit în centrul satului, lângă cimitir. Colectări s-au făcut de la săteni şi din partea creştinilor din satele vecine. Printre colectele mai mari s-au remarcat donaţiile făcute de familia Ion şi Vera Guzun. În fondul construcţiei bisericii veneau nu numai bani, ci şi orice fel de ma¬teriale de construcţie, metal, lemn, ciment, piatră și nisip. Tot beneficiul primit de la cti¬torii Guzun se ridică la valoarea a mai mul¬tor sute de mii… Danii substanţiale bisericii au oferit familiile Arabagiu, Buzu, Boaghi, Dumneanu, Guzun, Chiperi, Efros, Onica, Soltan ş.a. Credem că nu este persoană în sat care să nu fi ajutat cu ceva la zidirea şi ame¬najarea bisericii. Dacă însă nu au reuşit să o facă, încă există această sfântă posibilitate. Pentru interiorul bisericii s-a hotărât pictura murală și un iconostas sculptat în lemn în stil românesc.
Frumuseţea lăcaşului, profunzimea rugăciunilor, bogăţia conţinutului şi ar¬monia melodică a cântărilor rinduielilor liturgice sînt factorii care produc în suf¬letul celui ce se roagă stări înălţătoare de trăire duhovnicească, pregătindu-1 pentru primirea harului divin. Chiar din primile slujbe cititori şi cîntăreţi au umplut strana dornici de slujire, iar dăscălia de 10 ani o poartă bătrânelul Gheoghe Garciuc.
Azi credincioşii se bucură de un mi¬nunat cor de copii, cu glasuri şi suflete dalbe şi curate slavoslovind pe Dumnezeu. Corul copiilor a fost fondat şi organizat de profesoara de muzică de la liceul Măgdăceşti, dra Veronica Boaghi. Astăzi corul este format din 30 de copii şi tineri, care se bucură de suc¬cese la multe concursuri şi festivaluri.
Biserica a fost împodobită în anul 2003 cu un set de 7 clopote cu sîrguinţa şi cheltuiala a trei familii creştine. Su¬netul lor metalic va despica triumfător văzduhurile pentru ca să străbată de¬parte, vestind pretutindeni că avem şi noi o casă a Domnului, care prin însăşi înfăţişarea ei din afară şi prin podoa¬bele din lăuntru să poată face mărturie dreaptă despre tăria credinţei acelora care cu frica lui Dumnezeu au ridicat biserică şi acum intră întrânsa la rugă şi închinare.
Biserica a fost sfințită la data de 23.09.2010 de către un sobor de preoți în frunte cu ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove.

 

Comentariile la articol