Protopopiatul de Criuleni si Dubasari 212s
Calendarul postărilor
iulie 2024
L Ma Mi J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Arhiva

PostHeaderIcon Pastorala ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos

„Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.”
(Ioan 18,36)
„Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”
(Luca 17,21)

Preasfințiți ierarhi, Preacucernici preoți şi diaconi, Cuvioși monahi şi monahii, Iubiţi credincioși, vestitori ai Învierii,
Hristos a Înviat!

Slăvita sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos ne amintește an de an, că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, S-a întrupat și S-a făcut om, ca să-l elibereze pe om din robia morții și să-l reîntoarcă la Ziditorul și Părintele Său, restabilindu-l în starea de fiu și moștenitor al Împărăției Sale.

Calea de revenire o indică Hristos prin Sine Însuși: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6). Altă cale nu există. Ca să ne împărtășim de Viața pe care Hristos, Biruitorul morții, o dăruiește „din belșug” (Ioan 10, 10), trebuie să trăim în Adevărul Lui, nu al lumii. Dacă trăim după adevărul lumii nu putem fi decât fii ai lumii. Fii ai lui Dumnezeu devenim prin trăirea în Lumina Adevărului Învierii Fiului lui Dumnezeu, iar lumea va fi vădită de păcat și va fi judecată (Ioan 16, 8).

Cuvântul lui Dumnezeu S-a pogorât din Sânurile Tatălui și de pe „Tronul Slavei Împărăției Sale” (Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur) și a adus Împărăția Sa în lume. Nu este din lume, ci a adus-o El în lume, ca lumea să se mântuiască prin El (Ioan 3, 17).

Nu a venit cu război contra lumii și nici nu a cucerit vreun oraș pentru a așeza acolo capitala Împărăției lui Dumnezeu, ci a venit smerit, chemând la pocăință și toți câți „iubesc Lumina” și „lucrează adevărul, vin la Lumină” (Ioan 3, 21), iar El așează Tronul Împărăției Sale chiar înăuntrul lor, în inima lor.

Tot cel ce vrea să fie cetățean al Împărăției trebuie să se “altoiască pe El, prin asemănarea cu El” (Romani 6, 5). Nimic nu ne aseamănă mai mult cu Hristos, decât dacă avem dragoste între noi, așa cum ne-a lăsat El poruncă. Nimeni în lumea aceasta n-a vorbit atât de frumos despre Iubire precum El și totuși lumea L-a urât mai mult decât pe oricine. El însă a primit a fi răstignit pentru lume și a oprit chiar războiul pornit în apărarea Lui. În grădina Ghetsimani, când Simon-Petru și-a scos sabia, și a lovit pe cel ce venise să-L aresteze, s-a început poate unicul război ce s-ar fi putut numi sfânt, odată ce era pentru apărarea Celui Sfânt, dar El, Iisus „Dumnezeu Tare, Biruitor, Domn al Păcii” (Isaia 9, 5) l-a oprit, căci voiește ca-n inima adevăraților Săi ucenici să aibă loc doar pacea Lui cea sfântă.
“Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu” (Ioan 14, 27).

Iubiții mei, să înmulțim Pacea lui Hristos în inimile noastre și “atunci vom fi părtași şi ai Învierii Lui” (Romani 6, 5).
Învierea Mântuitorului aduce lumii întregi pacea şi bucuria. Hristos Cel Înviat nu a găsit un cuvânt mai potrivit pentru a-l adresa Femeilor Mironosiţe în dimineaţa Învierii, decât: “Bucuraţi-vă!” (Matei 28, 9), iar Apostolilor le-a rostit cuvânt plin de nădejde: “Pace vouă!” (Luca 24, 36).

Pacea şi bucuria, izvorâte din minunea Învierii să cuprindă întreaga umanitate.

În această zi de Sărbătoare a sărbătorilor “să ne luminăm cu prăznuirea şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm; să zicem “fraţilor” şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere”, astfel încât, cum ne povăţuieşte Sfântul Ioan Gura de Aur în ziua aceasta, “să intrăm toţi în bucuria Domnului nostru”.

Drept-măritori credincioşi,Învierea din morţi a Celui răstignit să ne ajute de a rămâne tari şi uniţi întru dreapta credinţă, aşa cum ne învaţă marele Pavel Apostolul: “Să aud despre voi că staţi statornici într-un Duh, împreună luptându-vă într-un suflet, pentru credinţa Evangheliei” (Filipeni 1, 27).

Vestindu-vă bucuria de netăgăduit a Învierii lui Hristos, vreau să vă ştiu pe toţi fiii şi fiicele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova, atât cei din ţară, cât şi cei plecaţi departe de Patrie şi Neam uniţi spiritualiceşte, “ca să gândiţi la fel, având aceeaşi iubire, aceleaşi simţiri, aceeaşi cugetare” (Filipeni 2, 2).

Hristos a Înviat!
Adevărat a Înviat!

Din mila Cerescului Părinte,

†  VLADIMIR

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Învierea Domnului,
Anul mântuirii 2023,
or. Chișinău

Comentariile la articol