Protopopiatul de Criuleni si Dubasari 212s
Calendarul postărilor
iulie 2024
L Ma Mi J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Arhiva

PostHeaderIcon Stagiu de formare profesională continuă pentru profesori de religie și preoți

1

Pe parcursul a trei săptămâni, 27 de profesori de religie și preoți din Episcopia de Centru, printre care din protopopiatul nostru Prot. Drd. Tudor Spătaru, paroh s. Râşcova, Criuleni şi dna Maria Muravschi, profesoară s. Dubăsarii Vechi, au participat la un stagiu de formare profesională continuă în cadrul Institutului de Științe ale Educației.

Programul de formare s-a axat pe patru module, și anume:

–         Didactica disciplinei școlare Religie

–         Psihopedagogie

–         Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în educaţie

–         Dezvoltarea profesională

Astfel, au fost valorificate tematici actuale şi utile, cum ar fi: probleme actuale ale didacticii Religiei; proiectarea didactică: aspecte metodologice; strategii didactice de formare/dezvoltare a competenţelor elevilor; specificul evaluării rezultatelor şcolare din perspectiva formării de competenţe; predarea – învăţarea interactivă, centrată pe formare de competenţe; integrarea intra-  şi interdisciplinară în contextul formării de competenţe; inițiere în educaţia incluzivă; probleme majore în dezvoltarea psihocomportamentală a elevilor: corelare educativă; învăţarea asistată de calculator; softurile educaţionale;

Pentru profesorii de religie, acest stagiu de formare profesională a fost unul cu adevărat inovator și le-a oferit șansa să-și valorifice potențialul de care dispun prin acumularea de noi cunoștințe. Cele 15 zile de studiu continuu le-au demonstrat tuturor participanților pe cât este de importantă cunoașterea în contextul societății informaționale, că doar prin cunoaștere poți face faţă provocărilor lumii contemporane, mereu în schimbare, dar şi nevoilor de adaptare continuă la noile realităţi ale secolului XXI.

Profesorii de religie și preoții au ascultat şi au discutat cu deosebit interes pe marginea sesiunilor moderate de: doctor în istorie, conferențiar cercetător Solovei Rodica; lector superior Vrabii Violeta; lector superior Uzicov Nina; doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar Petrovschi Nina; lector superior Raischi Victor; doctor în teologie, preot Moșin Octavian; lector, licențiat în teologie, preot Tolico Dumitru, profesor de religie, grad didactic I; licențiat în teologie Crețu Liliana, profesoară la Seminariul Liceal-teoretic „Sf. Cuv. Mc. Elizabeta” din Edineț, autor de manuale de religie și de materiale didactice.

Stagiul de formare le-a oferit profesorilor prilejul unui schimb de experienţă didactică în predarea religiei atât în instituția de învățământ, cât și în cadrul școlii duminicale din parohie.

Activitățile practice derulate în cadrul Liceului Prometeu (profesori de religie preot Ioan Cosoi, preot Vasile Petrov, preot Vlad Mihăilă, director Aurelian Silvestru), Liceului Teoretic M. Eminescu (profesor de religie, preot Dumitru Tolico, director Dan Mihai Nuțu) și Gimnaziului 31(profesor de religie Veaceslav Iordăchescu, director Nina Pînzaru) din Chișinău le-a oferit profesorilor de religie oportunitatea de a face un schimb valoros de experienţă, de cunoaştere şi de opinii cu profesorii care predau religia, precum și cu managerii instituțiilor enumerate.

La lecţiile asistate, elevii au demonstrat că au un nivel înalt de cunoştinţe referitoare la subiectele religioase abordate, că au competenţe de comunicare scrisă şi orală – ştiu să lucreze cu textul biblic, să coopereze pentru a obţine rezultate de bună calitate atunci când lucrează în echipe, că investesc efort intelectual şi pasiune atunci când cercetează tematici ce țin de spiritualitate. În tot ceea ce fac pe parcursul orei de religie, se reflectă o excelentă relaţie profesor – elev.

În cadrul practicii, fiecare formant a avut posibilitatea să reflecteze asupra propriei creativităţi şi asupra unor demersuri de dezvoltare personală viitoare. Toți au observat că Dragostea este la ea acasă acolo unde învățarea este centrată pe elev, că atât într-o instituție privată, cu posibilități financiare majore, cât și într-o şcoală de periferie, cu mai puţine resurse materiale, dar cu profesori competenţi, pasionaţi, dirijați de un conducător responsabil, care simte timpul cu necesitățile sale educaționale, elevii sunt, deopotrivă, motivaţi să înveţe nu doar matematică, limbi moderne, ci și spiritualitate, fără de care nu putem vorbi despre o formare integrală a personalității. Or lecția de religie își propune, în special, instituirea unei culturi a responsabilizării elevului pentru tot ce face, pentru tot ce se întâmplă cu aproapele, adică în comunitate. Astfel, s-a ajuns la concluzia că educația moral-spirituală promovată în cadrul disciplinei Religie contribuie la eliberarea forțelor interioare ale elevului, pentru ca acesta să obțină rezultate bune atât pentru sine, cât și în plan strategic, pentru succesul formării ființei umane.

La sesiunile moderate de părintele Dumitru Tolico, de doamnele Liliana Crețu, Rodica Solovei, Nina Petrovschi, profesorii și-au împărtășit experiențele și cunoștințele despre activitățile interactive, centrate pe elev. Abordarea acestei teme a permis transferul de informaţii teoretice şi de informaţii cu caracter metodologic, identificarea şi exemplificarea unor strategii didactice prin care poate fi şi este stimulată creativitatea profesorilor şi creativitatea elevilor. Aceste cunoștințe s-au materializat în elaborarea unui proiect didactic, în calitate de teză de curs. Proiectele au fost discutate în echipe, fiecare profesor având posibilitatea să-și împărtășească experiența de excelență din propriul proiect, iar cele mai performante strategii echipa le-a prezentat în ședința plenară. Astfel, toți formanții au plecat acasă cu proiecte didactice model, potrivit curriculumului pentru clasa a VIII-a.

În încheiere, subliniem profesionalismul de care au dat dovadă organizatorii primului stagiu de formare a profesorilor de religie. Fiecare dintre participanți afirmă că a simțit respectul şi aprecierea manifestată de formatori faţă de formanți, adică față de cei care au solicitat cursuri. Doamna Rodica Solovei, șefa Catedrei Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică, și doamna Maria Savin, metodistul catedrei, ne-au ajutat să ne simţim ca acasă, iar motoul, ca semn al unei cugetări povăţuitoare, „Cunoaşterea înseamnă împlinire şi se bazează pe valori unanim acceptate: responsabilitate, competenţă, spirit de echipă, credinţă, respect, onestitate”, sub care activează catedra dirijată de doamna doctor Rodica Solovei, este unul realizat cu multă dăruire de cadrele didactice antrenate în formare.

Mulţumim administrației Institutului de Științe ale Educației, inclusiv tuturor celor antrenați în activitatea de formare a cadrelor didactice. Vă dorim realizări tot atât de frumoase și în desfășurarea stagiilor de formare a profesorilor de religie care au derulat deja la Centrul de formare Cahul și celor preconizate în viitorul apropiat în raioanele  Cantemir și Leova.

Îndemnăm profesorii de religie să participe la stagiile de formare, pentru a cunoaște și a aplica strategiile moderne de predare a disciplinei.

În imagini: înmânarea certificatelor de absolvire a stagiului de formare.

Angela Levința,

șeful cabinetului metodic,

Comentariile la articol