16.12.2015 Sărbătorile de iarnă mai calde pentru bătrânii defavorizați din s. Cruglic, r. Criuleni

21.09.2015 Sfințirea Cantinei Sociale la s. Măgdăcești raionul Criuleni

27.02.2015 CONCORDIA – pentru părinții noștri, asistența religioasă în s. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni

24.01.2015 Îmbogățiți-vă prin săraci…!

24.01.2015 Biserica în susţinerea aproapelui

02.01.2015 Biserica în grija copiilor străzii

30.12.2014 Biserica din com. Hrușova alături de cei în suferință

23.10.2013 Activităţi din s. Cimișeni, r-l Criuleni

26.11.2008 Un nou Centru social la Dubasarii Vechi